Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

 

       Στις νέες μας εγκαταστάσεις δημιουργήσαμε ένα υπερσύγχρονο καινοτόμο αναγνωστήριο όπου κάθε μαθητής του φροντιστηρίου έχει πρόσβαση όχι μόνο στα δικά μας εκπαιδευτικά εγχειρίδια (είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή) αλλά και σε μια πληθώρα γκάμα multimedia εφαρμογών (όπως εικονικά πειράματα, βιντεομαθήματα, διαγνωστικά ηλεκτρονικά τεστ) με τη βοήθεια των οποίων οπτικοποιούμε τα μαθήματα.

 

       Ποιος είναι άλλωστε ο καλύτερος τρόπος να μάθεις λόγου χάρη ιστορία αν όχι το να τη δεις να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια σου σαν ταινία; Στο να καταλάβεις τη στρατηγική μιας μάχης αν όχι να δεις αυτή τη μάχη να πραγματοποιείται μπροστά σου; Να αντιληφθείς την ενέργεια της κρούσης αν όχι να παρακολουθήσεις μια σύγκρουση και τα αποτελέσματά της;