Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το «όραμα παιδείας» επιδιώκει: Σήμερα καλοί μαθητές Αύριο επιτυχυμενοι επαγγελματίες

 

 

       Δημιουργήσαμε ειδικό τμήμα συμβουλευτικής σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού που ασχολείται αποκλειστικά με κάθε μαθητή, με τις κλίσεις του, τις φιλοδοξίες του και τον βοηθά στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του δελτίου.

 

       Η υποστήριξη σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού δεν τελειώνει μόνο στην συμπλήρωση ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου αλλά συνεχίζεται με διαρκεί ενημέρωση και υποστήριξη καθώς θεωρούμε τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό αναπόσπαστο εργαλείο έτσι ώστε να μπούμε να κατευθύνουμε τον σημερινό μαθητή σε μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.