Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέα Αντίληψη Χώρου

 

 

       Ο χώρος μας είναι μέρος της φιλοσοφίας μας, την υπηρετεί. Επιλέξαμε το ύφος, την αισθητική του. Αίθουσες άνετες και με σωστό φωτισμό επιβάλλουν ένα κλίμα ζεστό, φιλικό, μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερου μαθήματος.

 

       Η παρακολούθηση γίνεται ευχάριστη, η επικοινωνία αμεσότερη, η αφομοίωση των γνώσεων πιο αποτελεσματική.