Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σύστημα Ολοκληρωμένης Εκπαιδευτικής Φροντίδας

 

 

       Το φροντιστήριο «όραμα παιδείας», με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια σας παρουσιάζει τη νέα, πρωτοποριακή και καινοτόμο, υπηρεσία του με τίτλο "Σύστημα Ολοκληρωμένης Εκπαιδευτικής Φροντίδας". Πρόκειται για μια πλήρη εκπαιδευτική υπηρεσία παιδαγωγικής παρακολούθησης και υποστήριξης, διάγνωσης και κάλυψης των μαθησιακών κενών, ενημέρωσης, και, εντέλει, μεγιστοποίησης του εκπαιδευτικού αποτελέσματος των εγγεγραμμένων μαθητών.

 

Οι βασικοί στόχοι της νέας υπηρεσίας μας είναι:

 

α. Η συνεχής παρακολούθηση της προόδου των μαθητών, μέσω των σταθμισμένων και πλήρως ελεγχόμενων ηλεκτρονικών διαγνωστικών - διαμορφωτικών τεστ. Τα τεστ αυτά μπορούν να διεξαχθούν από το σπίτι απαλλάσσοντας την οικογένεια από την ανάγκη της μετακίνησης, αλλά δεν αντικαθιστούν τα 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων, τα οποία συνεχίζονται, ως διεργασία απαραίτητη για τη γνωστική και την ψυχολογική προετοιμασία των μαθητών μας.

 

β. Η συνεπής και αναλυτική ενημέρωση των μαθητών μας και των γονέων τους. Η ηλεκτρονική ενημέρωση δεν έρχεται να υποκαταστήσει αλλά να προστεθεί στην αναγκαία και πολύτιμη διαπροσωπική μας επαφή, η οποία παραμένει και ενισχύεται.

 

γ. Η ολοκληρωμένη διαχείριση της αξιολόγησης των μαθητών μας, καθώς και η εσωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που παράγεται στο φροντιστήριό μας.

 

δ. Η έγκαιρη, έγκυρη και διαρκής, στοχευόμενη και εξατομικευμένη, υποστήριξη κάθε οικογένειας χωριστά, σε ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την εξελικτική πορεία του μαθητή, ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού και τη βαθμίδα εκπαίδευσης (θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης, εξειδικευμένη νομοθεσία, σπουδαστικός και επαγγελματικός προσανατολισμός, δημιουργική διαχείριση χρόνου, αντιμετώπιση άγχους και μαθησιακών προβλημάτων κ.λ.π.).

 

       Η υπηρεσία, η οποία παρέχεται αυτομάτως σε όλους τους μαθητές που εγγράφονται στο φροντιστήριο «όραμα παιδείας» , μπορεί να παρασχεθεί (και) από απόσταση, σε όποια οικογένεια το επιθυμεί, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεται αυτή.